“Vắc-xin” nào để nhà đầu tư giữ tiền trong giai đoạn khủng hoảng mà vẫn có lợi nhuận kỳ vọng?

Vào thời điểm kinh tế khủng hoảng, tiền bị mất giá hậu Covid thì đầu từ vào vàng, bất động sản, tiền điện tử, ngoại hồi, gửi tiết kiệm, chứng khoán hay đầu tư vào bản thân là sự lựa chọn hiệu quả cho mọi người. Trong NGUY VẪN CÓ CƠ và đâu là “vắc-xin” để nhà đầu tư giữ tiền trong giai đoạn khủng hoảng mà vẫn có lợi nhuận kỳ vọng, hãy cùng Trinh Văn Mạnh tổng hợp và phân tích!

► Để tham gia Cộng đồng Trumda Invest, bạn hãy đăng ký tại đây: https://forms.gle/Vdy2YkmVdJUMwXuc8 Nhóm có giới hạn số lượng thành viên.


Tin liên quan