Chính Sách Bất Động Sản Nổi Bật Có Hiệu Lực Từ Tháng 7/2022

Chính sách bất động sản nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2022 có những gì đặc biệt? Hãy cùng TRUMDA INVEST khám phá những thông tin chi tiết nhất về bất động sản có hiệu lực tính từ tháng 07 năm 2022.

Chính sách lãi suất cho vay ưu đãi hỗ trợ nhà ở đạt mức 4,8% trên năm
Chính sách lãi suất cho vay ưu đãi hỗ trợ nhà ở đạt mức 4,8% trên năm

Chính sách lãi suất cho vay ưu đãi hỗ trợ nhà ở đạt mức 4,8% trên năm

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, theo Quyết định 1956/QĐ-NHNN từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã bắt đầu có hiệu lực thi hành, cụ thể như sau.

Theo đó, mức lãi suất mà các ngân hàng thương mại áp dụng trong tháng 07 năm 2022 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại các Thông tư sau đây là 4,8% trên năm:

  • Theo thông tư 11/2013/TT-NHNN, Ngân hàng Nhà nước quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.
  • Theo thông tư 32/2014/TT-NHNN, Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2013.
  • Theo thông tư 25/2016/TT-NHNN, Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2013.

Xem thêm: Dịch vụ ủy thác đầu tư tại TRUMDA INVEST

Chính sách hướng dẫn về hồ sơ yêu cầu dự án đầu tư sử dụng đất

Theo thông tư 09/2021/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư cũng như những dự án đầu tư có sử dụng đất. Nghị định có hiệu lực từ 1/7/2022 cụ thể như sau.

Thông tư 09/2021 hướng dẫn rõ ràng về việc lập yêu cầu sơ bộ về năng lực, hồ sơ mời thầu,  kinh nghiệm, hồ sơ yêu cầu dự án đầu tư có sử dụng đất cụ thể như sau:

Nên đa dạng hóa kênh đầu tư
Chính sách hướng dẫn về hồ sơ yêu cầu dự án đầu tư sử dụng đất
  • Thông báo mời quan tâm, những yêu cầu về hồ sơ năng lực, kinh nghiệp cần phải được lập theo mẫu quy định có tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 09/2021. 
  • Trong đó, yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm chỉ được nêu những nội dụng với mục đích duy nhất là để lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm. Tuyệt đối không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà đầu tư khác hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà đầu tư, tạo nên sự cạnh tranh bất bình đẳng.
  • Theo bộ hồ sơ mời thầu được quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 09/2021 như sau, giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3) sẽ được xác định dựa trên quy định tại điểm k khoản 2 Điều 47 Nghị định 25/2020/NĐ-CP và theo hướng dẫn tại Phụ lục VIIl ban hành kèm theo Thông tư 09/2021.
  • Trong trường hợp dự án áp dụng các hình thức chỉ định thầu theo như quy dinh tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 25/2020, lúc này, hồ sơ yêu cầu được lập dựa trên cơ sở chỉnh sửa nội dung mẫu hồ sơ quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 09/2021. 
  • Tuy nhiên, cần phải bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Đấu thầu năm 2013, Điều 108 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, Nghị định 25/2020, Điều 89 Nghị định 35/2021/NĐ-CP và quy định của pháp luật khác có liên quan.  

Chính sách mới về thời hạn, mức vay xây dựng, sửa chữa nhà ở

Kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2022, dựa trên thông tư 20/2021/TT-NHNN đã được sửa đổi, bổ sung về việc hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội.

Đối với những đối tượng khách hàng được quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 25/2015 nhằm xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở cụ thể như sau:

Chính sách mới về thời hạn, mức vay xây dựng, sửa chữa nhà ở
Chính sách mới về thời hạn, mức vay xây dựng, sửa chữa nhà ở
  • Thời hạn cho vay của ngân hàng và khách hàng sẽ được thỏa thuận sao cho phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa không quá 25 năm. Thời gian được tính kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. 
  • Tại khoản 4 Điều 7 Thông tư 25/2015 sẽ không có  quy định về thời hạn cho vay tối đa, hiện chỉ có về quy định thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm.

Đối với khách hàng vay vốn ưu đãi nhằm xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa với mức vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán. So tiền cho vay tối đa không quá 500 triệu đồng và không được vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Chính sách về phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ

Có lẽ đây chính sách bất động sản nổi bật nhất trong cuối năm 2022. Nội dung đáng chú ý, được đề cập cụ thể tại điểm b khoản 3 Điều 1 Thông tư 106/2021/TT-BTC, sẽ có hiệu lực từ ngày 10 tháng 01 năm 2022.

Theo đó, tùy vào điều kiện kinh tế – xã hội ở địa phương phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí. Lúc này, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sẽ quy định về mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó, phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ bao gồm các khoản như cấp lần đầu, cấp đổi, cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận.

Xem thêm: Từ năm 2022: Đơn giản hóa thủ tục đăng ký, cấp sổ đỏ

Tạm kết

Phân biệt sổ đỏ và sổ hồng
Chính sách về phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ

Bài viết là cập nhật những thông tin mới nhất về chính sách bất động sản nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2022 được nhiều người quan tâm. Rất hy vọng những chia sẻ từ bài viết của TRUMDA INVEST sẽ giúp ích được cho nhiều khách hàng, đặc biệt là khi tình hình bất động sản cuối năm 2022 đang có những biến động mạnh mẽ.

 


Tin liên quan