TRUMDA INVEST

Văn Phòng chính tại Hà Nội

Tầng 14, Tòa nhà Việt Á, số 09 phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội