TÒA VĂN PHÒNG LÊ ĐỨC THỌ

  • Mua đất xây tòa nhà văn phòng, bán cả tòa
  • Diện tích 105 m2
  • 8,5 tầng
  • Tiến độ xây dựng 100%
  • Đã bán cả tòa

Dự án liên quan